392 – Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny

1. Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny,
Tyś Pocieszyciel, Tyś prawdy Duch.
Wszystko widzący, wszędzieś obecny,
Bądź między nami, otwórz nam słuch.

2. Ojcze Niebieski, Skarbie łask mnogich!
Nas, Twoje dzieci w pamięci miej,
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich,
Ducha Świętego obficie zlej.

3. Ojcze Niebieski, zbaw nas od złego,
Szatą weselną przyozdób nas,
Niech Twoja łaska z zdroju wiecznego,
Napełnia serca po wszystek czas!