390 – Hymn wdzięczności płynie z duszy

1. Hymn wdzięczności płynie z duszy.
Jezus za mnie życie dał.
Srogie poniósł sam katusze,
Bym ja, grzeszny, szczęście miał.

Chór:
Duszo ma, uwielbiaj Pana,
On zbawienie zesłał ci.
Byłaś grzechem pokalana,
On cię obmył w Swojej Krwi.

2. On całego Władca świata,
On najwyższy Pan i Król!
Jakaż godna jest zapłata,
Za Męczeństwo, Krzyż i ból?

3. On nie pragnie mieć ołtarzy,
Ani próżnych ludzkich chwał,
Ale żąda, by Mu w darze,
Serce czyste każdy dał.

4. Jezu, Królu mój wspaniały,
Wiem, jak spłacić mogę dług:
Tobie sercem się oddaję,
Zalicz mię do Swoich sług.

5. Przyjm, Jezusie mą ofiarę,
Przyjmij mój niegodny dar,
Mą nadzieję, miłość, wiarę,
Szczerych uczuć moich żar.