39 – Co skazitelny miało siew

1. Co skazitelny miało siew,
Nie może w chwale być,
Lecz gdy uwierzy w Pańską Krew,
W wieczności będzie żyć.

2. W niesławie byłeś bracie wsian,
Lecz dążąc w Pański ślad,
Do sławy Cię powoła Pan,
W królestwie przyszłych łat.

3. Cielesne dziś naczynie masz,
Lecz nowy umysł w nim,
W duchowym ujrzysz Pańską twarz,
Gdy trwasz w przymierzu swym.

4. Powiadam jednak, bracia, wam,
Że ziemskie ciało, krew,
Nie wejdzie do Królestwa Bram,
Na zmartwychwstania zew.