388 – Wielkich łask Twych zdroje

1. Wielkich łask Twych zdroje,
Ty pragnącym wszędzie ślesz.
Jakże pragnie serce moje,
Abyś je błogosławił też!
[: Proszę, mię w opiekę weź. :]

2. Chociaż jestem grzeszny,
Nie omijaj Ojcze mnie.
W miłosierdziu Boże wieczny,
I nade mną też zlituj się,
[: Racz do Siebie przyjąć mię. :]

3. Wielką miłość Boga,
Już Chrystus objawił nam,
Że chce zbawić nawet wroga,
I mnie też z łaski przyjął sam.
[: Więc me serce Mu oddam. :]

4. Dzięki Ci za dary,
Nie wiem czym odwdzięczę się,
Za miłość Twoją bez miary,
Przyjmij w ofierze serce me,
[: Tobie pragnę oddać je. :]