382 – Jak mile Jezusa nauka brzmi nam!

1. Jak mile Jezusa nauka brzmi nam!
Otucha z niej płynie do serc,
Że Bóg nam jest Ojcem, On mówi w niej sam.
Kocha nas, dzieci swe, Jemu cześć.

Chór: Jemu cześć! Jemu cześć!
Duszo, daj Bogu cześć, Daj Mu cześć!

2. Bóg Ojcem stworzeniu w miłości chce być,
Nam Chrystus zwiastował tę wieść,
Powinien więc człowiek nadzieją w Nim żyć,
Tam, gdzie Bóg, serce swe szczerze wznieść.

3. O, gdyby w tej wierze przystojnie człek żył,
To pewność zbawienia by miał,
Przyjąłby go Ojciec, szczęśliwym by był,
Gdyby każdy ufać Bogu chciał.