378 – Przyjaciel mój jest Chrystus Pan

1. Przyjaciel mój jest Chrystus Pan,
O, jak On miłym mi!
On duszę moją leczy z ran,
Obcuje ze swymi.

Chór:
Pochwalon bądź, Ty, Jezu Sam,
Żeś się stał Zbawcą drogim nam.
Ciebie wysławiam z radością,
Żem Twą kupioną własnością.
Ciebie wysławiam z radością,
Żem się stał Twoją własnością.

2. Jezus jest dobry pasterz mój,
On mię zna, o mnie dba.
Cieszy, gdy trapi ciężki znój,
Wspiera gdy siła mdła.

3. Mój Jezus jest najlepszy Pan,
Pociecha w smutku mym,
On mię ratuje w trwodze sam,
Mocnym ramieniem swym.

4. Mój Jezus jest godłem moim,
Z Nim nikt nie zrówna się.
Jakże mi bywa miło z Nim,
On w niebo wiedzie mnie.