376 – O nie smuć się, lecz walcz z niedolą

1. O nie smuć się, lecz walcz z niedolą,
Bo słońca wschodzi jasny blask.
O nie smuć się, Pan zawsze z tobą,
Radośnie śpiewa w górze ptak.

Chór:
O nie mów, że zbawienia nie ma,
Gdy serce twe jest pełne trwóg,
Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy,
Im większy ból, tym bliżej Bóg.

2. O nie smuć się, idź naprzód śmiało,
Nadzieję zawsze w sercu miej.
Gdy w życiu twym radości mało,
W Jezusa miłość wierzyć chciej.

3. O nie smuć się, wiosenny ranek,
Zwiastuje też świeżością róż,
Że Pan jest tuż, że kocha ciebie,
I nie opuści nigdy już.

4. Słoneczny blask i kwiat chabrowy,
Natchnienie dają duszy mej,
A dźwięki strun i ptasząt śpiewy,
Wciąż mówią też, o nie smuć się.