374 – Godziny miłe przeszły nam, braterstwo pokój wam!

1. Godziny miłe przeszły nam, braterstwo pokój wam!
I Pan niebiański zysk nam dał, braterstwo pokój wam!
Choć miło było pośród nas, lecz rozstać musim się teraz,
Braterstwo pokój wam!

2. Wielmożne rzeczy czynił nam, braterstwo pokój wam.
Na sprawiedliwych ścieżkach tych, prowadzi nas tu Pan.
Zbawiciel zawsze blisko nas, niech chwała brzmi na każdy czas
Braterstwo pokój wam!

3. Na odjazd dajmy sobie dłoń, braterstwo pokój wam!
Niech miłość bratnia wzmacnia nas, braterstwo pokój wam!
Do Stwórcy wzniesiemy nasz wzrok i myśląc o was każdy krok.
Braterstwo pokój wam!

4. Udzielił nam radości Pan, braterstwo, pokój wam!
Z radosną chwałą każdy z nas, do domu wraca już.
Bo w służbie Pańskiej pragnę trwać, aż do ostatnich życia lat.
Braterstwo, pokój wam!

5. Daj Stwórco, aż się zejdziem znów, braterstwo pokój wam!
A kto w wędrówce wytrwa tej, braterstwo pokój wam!
chwałę swemu Zbawcy da, ze wszystkich naszych serc i sił.
Braterstwo pokój wam!

6. Gdy Stwórca nas odwoła stąd, braterstwo pokój wam!
To chwała pieśni zabrzmi w nas, braterstwo pokój wam!
Złączone razem w anielski chór, przejdziemy przez niebiański twór.
Braterstwo pokój wam!

7. Tam nie ma żadnych życia zgon, braterstwo pokój wam!
Niebiańskie mnóstwo złączy nas, braterstwo pokój wam!
Oddamy Bogu chwałę wraz, radosny śpiew na wieczny czas,
Braterstwo, pokój wam!