369 – Ja pragnę opowiadać

1. Ja pragnę opowiadać,
Jak Pan Swe życie dał,
I by swą miłość dowieść,
Jak zstąpił z domu chwał.
Ja chcę tę powieść głosić,
Bo Prawdą jest wieść ma,
A co tak zadowala,
Jak piękna powieść ta?

Chór:
Tę wieść chcę głosić wszędzie,
Mój temat w chwale będzie;
Ogłaszać powieść starą,
O Panu z nieba mym.

2. Tę powieść pragnę głosić,
Bo cudną zdaje się,
Nad wszystkie urojenia,
Nad sny, nad złoto wsze.
Ja chcę tę powieść głosić,
Bo dała pomoc mi,
I z tego też powodu
Ja opowiadam ci.