363 – O miasto, z jaspisu twój mur

1. O miasto, z jaspisu twój mur,
A z pereł bramy twe,
Do twoich wzgórz przez cienie chmur,
Wygląda oko me.
Ulice twe złoto czyste,
Piękna zorza, słońce.
Do Ciebie Pan wprowadzi mię,
Bym odpocznienie miał.

Chór:
Tyś światła kraj, o błogi kraj,
O miasto, z jaspisu twój mur;
[: Tyś mych nadziei raj. :]    (powtórka dotyczy jedynie drugiej melodii)

2. O miasto, tam ci światła, słońc,
Nie trzeba, ani gwiazd,
Do ciebie mię dźwignie nasz Pan,
Bym w chwale zstąpił w Nim.
Minie wątpliwość, zniknie cień.
I wiara znów się skrzy.
Opuszcza marność świata mię,
Serce ku Tobie drży.

3. O miasto, co przez drzwi twych bram,
Nie wejdzie grzech, ni ból,
Tęskni za tobą serce nam,
Chcąc wyjść z tych ziemskich dól;
Cierpliwie znosim wszelki krzyż,
Jak długo zechce Bóg;
O Jezu, do mnie się Ty zbliż,
Bym z Tobą zawsze był.