361 – Jezu, Zbawco mojej duszy

1. Jezu, Zbawco mojej duszy,
Daj do Siebie zbliżyć się.
Nawałnica szumi blisko,
Do Swej piersi przytul mię.

2. O, jak dobrze ufać Tobie,
Jak u Ciebie bezpiecznie;
I z wszystkimi wybranymi,
W niebie Twoim być wiecznie.

3. Chroń mię od burz w moim życiu,
Aż dokończy mój bieg się;
Tedy wprowadź mię w port pewny,
Bym wiecznie oglądał cię.

4. Innego schronienia nie mam,
W Tobie składam nadzieję.
Nie ostawże mnie samego,
Drogi Jezu wzmocnij mię.

5. W Tobie ufność mą pokładam,
Nikt też nie ustraszy mię,
Bo pod cieniem Twoich skrzydeł,
Znajdę pewne schronienie.

6. Boś Ty jest ten zdrój Żywota,
Który gasi pragnienie.
Bądź tym źródłem w moim sercu,
Co w wieczny żywot płynie.

7. Wielkie łaski nad łaskami,
Jezu, w Tobie moje są.
Niech Twa świętość mię poświęci,
Weź mnie czystym w radość Twą.

8. O, jak dobrze, ufać w Tobie,
Jak u Ciebie bezpiecznie,
I z wszystkimi wybranymi,
W niebie Twoim być wiecznie.