348 – Panie, Twój miły głos

1. Panie, Twój miły głos
Przyciąga mię do Cię,
Więc szukam w krwi Twej zbawienia,
Co płynęła dla mnie.

2. Do Ciebie śpieszę się,
Panie, zbliż się do mnie,
I obmyj że mnie w Twojej krwi,
Co płynęła dla mnie.

3. Jestem ja słaby człek,
Tyś wszystkim jest dla mnie,
Krew Twoja zmyła me winy,
Za co ja wielbię Cię.

4. W słowie Twym rzekłeś mi:
Zbawienie jest Twoje!
Pokój, radość i wesele
Teraz skarby moje.

5. Wykonać we mnie chcesz,
Dzieło Twej miłości,
Bym się całym sercem oddał,
Twej dobrotliwości.

6. Twój Duch poświadcza nam,
Że kto z wiarą błaga,
Wszystko mu się spełni wiernie
Dla obietnic Boga.

7. Cześć, Synu Boży, Ci,
Żeś w mąk okropny czas,
Przelał za nas krew Zbawienną
I nią poświęcił nas.