346 – Ojcze niebiański, łaską Twoją wspomóż mnie

1. Ojcze niebiański, łaską Twoją wspomóż mnie,
Niech serce moje Twą miłością tchnie.
Uchybienia moje niech odpuści łaska Twa,
Wdzięcznością ku Tobie serce moje drga.

Chór:
Łaskawy Ojcze, racz wysłuchać prośby tej,
I pobłogosławić mnie w litości Swej.

2. Udziel mi siły na godzinę ową złą,
Me ziemskie serce napełń łaska Twą.
Niech mnie z drogi Twojej nie odwróci ziemska moc.
Promień Prawdy Twojej niech rozproszy noc.

3. O, drogi Ojcze, kiedy droga ściemnia się,
Niech Twoja ręka prosto wiedzie mnie.
W każdej wątpliwości Słowo Twe wystarczy mi.
A obecność Twoja niech jak słońce lśni.