345 – Mój Zbawca na Kalwarii zmarł

1. Mój Zbawca na Kalwarii zmarł,
W boleści oczy swoje zwarł;
Na Krzyżu On Swą przelał Krew,
Aby przebłagać Boski gniew.

Chór:
Na Górze Kalwaryjskiej krew,
Przyszłego plonu niesie siew.
Na Górze Kalwaryjskiej krew.
Światu wolności niesie siew.

2. Wśród wielkiej ćmy, pękania skał,
Za ludzkość Mistrz Swe życie dał.
Śmierć Jego zwyciężyła grzech,
I powstał Chrystus po dniach trzech.

3. I za to, żem ja w grzechu wzrósł,
Pan Jezus wiele cierpień zniósł,
By ludzkość mogła wolną być,
Mistrz dobrowolnie przestał żyć.