34 – W Chrystusa ślad dąż

1. W Chrystusa ślad dąż
I z Panem się zwiąż
Aż po wieczne dni,
A nie spocznij sam,
Póki Mistrz każe ci.
Uspokoi cię Pan,
Lepszy zapewni stan,
Żywot wieczny ci da,
W niebie przyjmie Cię Sam,
Bo Pan w miłości trwa.

2. Kto wiernie chce trwać,
Ten Pana ma znać
I wierzyć wciąż w Krew.
A przez wiarę tę
Niechaj staje na zew.
Niechaj głosi, że Pan
Zstąpił na ziemski łan,
Aby zbawić ten świat.
Aby w Królestwie Swym
rządzić przez tysiąc lat.

3. A gdy przyjdzie czas,
Niechaj każdy z nas
Dostąpi tych łask,
Co płyną z tych stron,
Tam gdzie słońca lśni blask,
Niechaj nam Pańska dłoń
Da koronę na skroń,
Przyjmie do chwały swej.
Jezu przyjm w niebo nas,
Ducha łaski nam zlej!