33 – Z niebiańskich wyżyn przyszedł Król

1. Z niebiańskich wyżyn przyszedł Król,
Na biednej ziemi zstąpił łan.
A przyszedł zgładzić śmierć i ból
Zbawiciel nasz, miłościw Pan.

2. Obecny jesteś, Zbawco nasz,
Choć Cię nie widzi ziemski świat,
Lecz wkrótce ujrzym Twoją twarz,
Gdy rządzić będziesz tysiąc lat.

3. Twe Imię dla nas święte jest,
Twa miłość nam dodaje sił,
Kto Twego Ducha weźmie chrzest,
Ten wiecznie z Tobą będzie żył.

4. Więc na ofiarę niesiem Ci
To wszystko, co nam Stwórca dał,
Aby gdy przyjdą błogie dni,
Dostąpić z Tobą Boskich chwał.

5. I tylko, Zbawco, prowadź nas
Tam przed niebiański Ojca Tron,
A kiedy przyjdzie straszny czas,
Wybawisz nas, gdy przyjdzie zgon.