327 – Kiedy z nieba zstąpił Pan

1. Kiedy z nieba zstąpił Pan,
Aby rządzić światem tym,
Wnet odmieni się nasz stan,
Będziem rządzić razem z Nim.

Chór:
Będziem rządzić wiecznie z Nim,
Wiecznie z Panem pośród chwał,
Uwielbieni z Panem swym,
Bo nam Pan Królestwo da.

2. Kiedy Króla ujrzym twarz,
W majestacie Jego łask,
W chwale będzie żywot nasz,
Boski nas otoczy blask.

3. Przez zasługę Swojej Krwi,
Doskonałość Pan nam da.
Da nam szczęście wiecznych dni,
Żywot, który wiecznie trwa.

4. Skarb niebiański da nam Bóg,
Wynagrodzi chwile złe,
I ze stanu Swoich sług,
Przyjmie nas za syny swe.