32 – Wznieście się święci w waszym sercu

1. Wznieście się święci w waszym sercu,
Gdzie w chwale błyszczy Pański Tron,
Gdzie na niebieskich gwiazd kobiercu,
Na świętych Swoich czeka On.
Ach! tam czeka was wielka chwała,
Tam koronę Pan włoży na skroń,
A gdy trzódka już będzie cała,
Światu da Pańskiej łaski toń.

Chór:
Ach! ten widok jest zachwycający!
Blisko już, blisko ten szczęsny czas.
Zbawca nasz, Zbawca nas miłujący,
Przyszedł już, aby wziąć w niebo nas.

2. A źródło życia płynąć będzie
I ludzkość znowu będzie żyć.
Na tronie świata Król zasiędzie.
Kto zechce, z źródła będzie pić.
Wnet trudy i walki się skończą,
I śmierć straszną odwróci Bóg,
A ręką Pan swoją obrończą,
Wyzwoli od krzyku i trwóg.

3. Rzekę zbawienia widzi wiara,
Spod Krzyża ona płynie w świat.
Z tej rzeki czerpie ziemia stara,
Nadzieję przyszłych lepszych lat.
Na brzegach tej rzeki wśród gaju,
Pojednana ze Stwórcą swym,
Tam ludzkość zamieszka jak w raju,
Uzna Ojca i Pana w nim.