314 – Ojcze, dzisiaj błagam Cię

1. Ojcze, dzisiaj błagam Cię,
Za syna racz przyjąć mnie.
Ducha Swego na mnie zlej,
W Swą opiekę przyjąć chciej.
Wzmocnij w wierze, dodaj sił,
Abym zawsze wiernym był.
W Tobie cała ufność ma,
Niech się spełni wola Twa.

2. Śpiewam dziś na Stwórcy cześć,
Bo w Nim mego życia treść.
Panu wiecznie służyć chcę,
Modły przed Tron Pański ślę.
Stwórca Zbawcę zesłał nam,
Który za nas cierpiał sam.
A więc dzięki, Ojcze, Ci,
Żeś udzielił Zbawcę mi.