311 – Przez cały Ewangelii wiek

1. Przez cały Ewangelii wiek,
Wybiera Pan swój święty lud.
Wyznaczył o nagrodę bieg,
Lecz przez cierpienia i przez trud.

2. Na skrzydłach wiary bieg ten trwa,
Wskazuje drogę Pański Krzyż,
A choć ciernista droga ta, Lud Pański pnie się w nieba wyż.

3. Bo w Ewangelii światłość jest,
I Prawda, co rozprasza noc,
Przez Prawdę mamy Ducha chrzest, W światłości widzim Boską moc.

4. Choć światłość niszczy fałsz i błąd,
Buduje jednak serca nam.
Gdy Prawdę pozna ziemski ląd,
Wnet dojdzie do niebiańskich bram.

5. Nadchodzi już tryumfu czas.
Prawda zwycięży wszystko złe,
Bo wówczas Chrystus przyjmie nas,
Wybrany lud, w Królestwo Swe.