309 – Śpieszmy się z pracą Pańską, dopóki jest dzień

1. Śpieszmy się z pracą Pańską, dopóki jest dzień,
Głośmy Królestwo Pana, co przed na mi tuż.
Wkrótce na ziemię spadnie ciemnej nocy cień,
W której pracować więcej nie będziemy już.

Chór:
W pracy tej śpieszmy się,
Z pracy tej cieszmy się.
Miejmy ufność w Nim,
I czuwajmy wciąż,
Do końca wszyscy śpieszmy się.

2. Póki czas, czerpmy pokarm z Skarbca Bożych Słów.
Nieśmy chleb ten zgłodniałym, co do Prawdy lgną.
Śpieszmy się, bo wnet błyśnie jasność słońca znów,
A dni ziemskiej wędrówki bardzo szybko mkną.

3. Jeszcze praca przed nami, trzeba światłość nieść,
Trzeba całemu światu wykazywać błąd.
A więc nieśmy nowinę i Królestwa cześć,
Głosząc światu, że wkrótce rozpocznie się sąd.