305 – Ty zawsze widzisz nas

1. Ty zawsze widzisz nas,
Znasz naszych cierpień ból,
Ty nas pocieszasz w każdy czas,
Boś Ty Miłości Król.

2. Gdy smutek serce gnie,
Gdy ciało złamał trud,
Do Ciebie serce nasze lgnie,
Bo Ty swój zbawisz lud.

3. Uleci smutek hen,
Gdy wzmocnisz wiarę nam.
Przemija każdy ból jak sen,
Gdy tylko zechcesz Sam.

4. Z radością niesiem Krzyż,
Boś Ty nam kazał nieść,
I dążym śmiało w nieba wyż,
Śpiewając Tobie cześć.

5. Przed Tobą schylam się,
I biegnę do Twych nóg,
Bo Ty z ucisku zbawisz mię,
I wskażesz gdzie jest Bóg.