303 – Chwała Tobie! Chryste, chwała!

1. Chwała Tobie! Chryste, chwała!
Niechaj brzmi po wszystek czas,
Żeś za członków Swego Ciała,
Raczył w łasce przyjąć nas.

Chór:
Chwała Ci! chwała, cześć!
Za Twą Krew, za Twój Krzyż.
Chwała za Twe zmartwychwstanie.
Krzyż swój, Panie, pragnę nieść.

2. Tyś nas zbawił od zagłady,
Odkupiłeś z śmierci złej,
A więc idziem w Twoje ślady,
Dążąc do nagrody Twej.

3. Chwała Tobie, Chryste Panie,
Za obecność wtórą Twą.
Wkrótce Twoje królowanie,
Uraduje duszę mą.

4. Tysiąclecia ranek świta,
Już jasności widać brzask.
Króla swego ziemia wita,
Pełna świętych Jego łask.

5. Wnet Królestwo Pan założy,
Zacznie się najlepszy rząd,
A wraz z Panem Kościół Boży,
Wniesie zmartwychwstania sąd.