298 – Czy w radości, czy wśród skarg

1. Czy w radości, czy wśród skarg,
Zawsze modły naszych warg,
Przed Jezusa idą Tron.
Zawsze nas wysłucha On.

2. Pan w miłości ku nam trwa,
Zawsze nam opiekę da,
A choć zsyła znój i trud,
Zawsze kocha Pan swój lud.

3. A kto dąży w Pański ślad,
Kto z nim cierpieć zawsze rad,
Kto w Krew wierzy z Jego ran,
Tego wynagrodzi Pan.

4. Zawsze trzeba wiernym być,
Aby z Panem w niebie żyć.
Aby zyskać żywot znów,
Trzeba wierzyć w Prawdę słów.

5. A więc śmiało, Krzyż swój weź,
Zawsze go cierpliwie nieś,
I tam kieruj kroki swe,
Gdzie na zawsze szczęście twe.