295 – Kto chce żyć, ten na Krzyż niechaj wzrok rzuci swój

1. Kto chce żyć, ten na Krzyż
Niechaj wzrok rzuci swój,
A ożywi go Zbawca Pan.
Bo przez Krzyż kupił Cię
Chrystus Pan, Zbawca twój;
Kupił cię, by ci dać lepszy stan.

Chór: Patrz tam! Patrz na Krzyż!
I do Pana swe serce w pokorze zbliż,
Bo tam jest życia treść, w Krzyżu tym.

2. Lecz kto chce chwałę mieć,
Kto chce wraz z Panem żyć,
Ten za Panem niech idzie w ślad,
Niechaj też weźmie Krzyż,
Aby Mu wiernym być,
Niechaj dziś rzuci ten marny świat.

3. A gdy przez wiarę swą
Stoczy zwycięski bój,
Gdy już skończy się jego ból,
Wówczas Pan przyjmie go,
Wynagrodzi mu znój,
Weźmie go w chwałę swą Zbawca Król.

4. A więc niech każdy z nas
Wierzy dziś w Pańską Krew,
Bo przez Krew Swą Pan zbawił nas.
Złączmy się w zgodny chór,
Wznieśmy Mu wdzięczny śpiew,
Chwaląc Go pieśnią tą wszyscy wraz.