291 – Tam brama jest, zza której lśni

1. Tam brama jest, zza której lśni
Nadzieja lepszych rzeczy;
Gdy zrzeknę się mych ziemskich dni,
Pan wejść mi nie zaprzeczy,
W miłości Swojej Pan mi da,
Że się nie zamknie brama ta!
Nie zamknie się, otwarta brama ta.

2. Otwarta jest dla wszystkich tych,
Co pragną mieć zbawienie,
Co się wyrzekną grzechów swych,
I wierzą w odkupienie.
W miłości Swojej Pan im da,
Że się nie zamknie brama ta!
Nie zamknie się, otwarta brama ta.

3. Więc naprzód dążmy w Pana ślad,
By stanąć w czas u bramy;
A jak Pan za nas życie kładł,
Tak my za braci damy!
W miłości swojej Pan nam da,
Że się nie zamknie brama ta!
Nie zamknie się, Otwarta brama ta.

4. A gdy nas wezwie Pańska moc,
Na łono Abrahama,
I gdy nastanie ciemna noc,
Wówczas się zamknie brama,
Lecz Pan w Miłości swojej da,
Że nas przepuści brama ta!
Przepuści nas, Otwarta brama ta.