289 – Królestwa jasny wschodzi dzień

1. Królestwa jasny wschodzi dzień,
Nadchodzi wśród anielskich pień,
Spoczynku przyjdzie czas.
Natura głosi Panu cześć.
Radosną nieśmy światu wieść!
Pan w niebo weźmie nas!

2. Już siódma trąba na świat brzmi,
Zbawienia zapowiada dni,
I zmartwychwstania czas.
Więc żywot wieczny da nam Pan,
W nagrodę da nam Boski stan.
Spoczniemy z Panem wraz.

3. Jak zapowiedział Chrystus nam,
Tak przyszedł dziś na ziemię sam.
Naprawić cały świat.
Wnet sprawiedliwy zacznie rząd,
I zmartwychwstania będzie sąd,
Przez błogich tysiąc lat.

4. O cześć Ci, Zbawco! Królu nasz,
Ty nam koronę w niebie dasz,
Nagrodzisz trud i ból.
Na świat wylejesz zdroje łask,
Objawisz światu Ojca blask,
Boś Ty Miłości Król.