284 – Pan jest mym Pasterzem i strzeże mnie

1. Pan jest mym Pasterzem i strzeże mnie,
Od złego mnie broni Sam,
Więc chociaż złość dziś szerzy się,
Ja spokój w Panu mam.

Chór:
Pod Jego opieką wciąż pragnę być,
On strzeże wciąż i karmi mnie.
Pod Jego skrzydłem mogę się skryć,
Gdy wróg przybliży się.

2. Pan karmi mnie Słowem Swych Świętych Ksiąg,
Do walki dodaje sił,
I darzy łaską Swoich rąk,
Bo chce, bym wiecznie żył.

3. A kiedy ucisku już przyjdzie noc,
I gdy przyjdzie chwila zła,
Obroni wnet mnie Pańska moc,
Pan łaskę Swoją da.

4. Do nieba mnie weźmie, da Boski stan,
W nagrodę za trudy me,
Bo w Swej miłości Zbawca Pan,
Mojego szczęścia chce.