277 – Panie, dzisiaj śpiewam Ci

1. Panie, dzisiaj śpiewam Ci,
Z głębi serca, z myśli mej.
Przed oczyma mymi lśni.
Wielka łaska Prawdy Twej!

2. Smutny, czarny był mój los,
Gdy nie znałem Twoich Ksiąg.
Dziś, gdy Twój poznałem głos,
Wszystko mi jaśniejsze w krąg.

3. Już niestraszny mi jest grób,
Choć cierpienia ciało gną,
Bo gdy klęczę u Twych stóp,
Radość spływa w duszę mą.

4. Porzuciłem chętnie świat,
Życie chcę w ofierze nieść,
Aby w chwale przyszłych lat,
Z Tobą dzielić Boską cześć.

5. Ewangelii słyszę zew,
Serce silną wiarą tchnie.
Wierzę w Chrystusową krew,
Co pojedna z Bogiem mnie.

6. A więc wołam z całych sił,
Z głębi serca, myśli mej.
Z Tobą, Jezu, będę żył,
Boś udzielił Prawdy Swej!