267 – Niech życie nasze wiarą tchnie

1. Niech życie nasze wiarą tchnie,
Uczynki niech świętością lśnią,
Bo tylko ten się świętym zwie,
Kto wiernie spełnia służbę swą.

2. Nadzieja też z miłością wraz,
Niech krzepi nasze ziemskie dni,
Niech utrzymuje w zgodzie nas,
Niech wiara nasza w Krzyżu tkwi.

3. Daleki od nas będzie grzech,
Gdy w imię Pańskie zejdziem się,
Bo gdzie nas będzie dwóch lub trzech,
Tam Jezus łaskę Swoją śle.

4. Więc razem bracia, łączmy zbór,
I razem nieśmy Prawdy siew.
Połączmy głosy w jeden chór,
I zgodny Panu wznieśmy śpiew.

5. Niech śpiew nasz leci aż przed Tron,
Niech leci ponad ziemski łan,
A gdy dosięgnie nieba stron,
Śpiew nasz łaskawie przyjmie Pan.