266 – Gdy Pan wypowie: Wstań!

1. Gdy Pan wypowie: Wstań!
Opuści ludzkość grób,
I złoży z serc swych wdzięczną dań,
U Chrystusowych stóp.

2. Bo Chrystusowy głos,
Ma w sobie zbawczą moc.
Naprawi nędzny świata los,
Odwróci śmierci noc.

3. Już przyszła chwila ta,
Już jest obecny Pan,
Wnet zmartwychwstanie Pan nam da,
I da nam Boski stan.

4. Więc póki jeszcze czas,
Spełniajmy pracę swą,
Bo wkrótce noc otoczy nas,
W ostatnią chwilę złą.

5. Lecz komu droga Krew,
Kto w Panu ufność ma,
Ten nie doświadczy, co to gniew,
Bo Pan mu niebo da.

6. Do górnych weźmie stron,
Obroni w chwili złej,
Posadzi na niebiański tron,
Uwielbi w chwale swej.