259 – Zbawco, Tyś życie dał

1. Zbawco, Tyś życie dał,
By zbawić mnie,
Bym w Tobie żywot miał,
W Królestwa dni.
Więc dążę dziś w Twój ślad,
Rzuciłem marny świat.
Jam z Tobą cierpieć rad,
Uwielbiam cię.

2. O Jezu Mistrzu mój!
Dłoń mi Swą zbliż,
Bo chcę wycierpieć znój
I nieść swój krzyż.
Bo z Krzyża bije blask,
Ofiarnych Twoich łask,
Królestwa Twego brzask,
Więc patrzę w Krzyż.

3. A kiedy przyjdzie noc,
W ucisku czas,
Niech Twoja święta moc,
Ochrania nas,
Bo w Twojej mocy tkwi,
Nadzieja lepszych dni,
Więc wierzym Jezu, Ci,
Że zbawisz nas.

4. Więc wszystko, co tu mam,
Mój ziemski dział,
W ofierze Panu dam,
Bym żywot miał.
O Jezu! Ducha zlej!
Ofiarę przyjąć chciej,
W opiece Swojej miej,
I przyjm do chwał.