253 – Coraz bliżej drogi kres

1. Coraz bliżej drogi kres,
Coraz bliżej nieba próg.
Zapomnijmy naszych łez,
A policzy te łzy Bóg.
[: Za łez naszych gorzki zdrój,
Da nagrodę Zbawca mój. :]

2. Coraz bliżej Słońca blask,
Wnet się skończy droga ta
I nastanie okres łask,
Jakie Pan ludowi da.
[: Za nasz trud i za nasz znój,
Da nagrodę Zbawca mój. :]

3. Już obecny Chrystus Pan,
Już Królestwa przyszedł czas.
Przyszedł spełnić Boski plan
I do nieba zabrać nas.
[: Gdzie niebiańskich gwiazdek rój,
Tam nas przyjmie Zbawca mój. :]