247a – Niebiański nasz Ojcze w światłości twój gród

1. Niebiański nasz Ojcze w światłości twój gród.
Twój głos wszechpotężny jak szum wielkich wód.
Twe Słowo rozświeca wśród mgły światła krąg.
Stworzenie Cię wielbi za dzieło Twych rąk.

2. Mądrością Swą wieczną stworzyłeś nasz świat.
W Swej sprawiedliwości świat sądzisz od lat.
W miłości cudownej Twój Syn zbawił nas.
Swą mocą zapewniasz zmartwychwstania czas.

3. Niebiański nasz Ojcze, ach usłysz nasz głos,
W dobroci Swej odwróć karania zły cios.
Twą radość i pokój Ty w serca nam wlej.
Twój lud, Twoje dzieci w opiece Swej miej.