247 – Niech wie cały świat

1. Niech wie cały świat,
Że Pan już przyszedł Sam,
Że powiedzie Swych świętych do nieba bram.

Chór:
A więc głośmy Panu chwałę,
Za ten wzniosły czyn.
Da nam życie doskonałe,
Wielki Boży Syn.

2. Niech wie cały świat,
Że dziś nastał ten czas,
Gdy Pan wezwie do Siebie i zbawi nas.

3. Niech wie cały świat,
Że już nastał ten dzień,
Gdy blask słońca rozproszy złej nocy cień.

4. Niech wie cały świat,
Że wnet skończy się ból,
Bo już przyszedł na ziemię nasz Zbawca Król.

5. Niech wie cały świat,
Że wnet przeminie zło,
Bo Pan wszystko naprawi dobrocią Swą.