246 – Nasz Pan! Nasz Król!

1. Nasz Pan! Nasz Król!
Już jest obecny Sam.
Przeminie ból,
Bóg radość zsyła nam.
Królestwa dziś nastaje czas;
[: Pan przyszedł, aby zbawić nas. :]

Chór:
Nasz Pan! Nasz Król!
Już przyszedł na ten świat.
Nasz Pan! Nasz Król!
Ma rządzić tysiąc lat.
Nasz Pan! Nasz Król!
Dziś w chwale lśni.
Za Boski Plan,
O, chwała Ci!

2. Nasz Pan! Nasz Król!
Chce szczęście przynieść On.
Na ziemski łan,
Z niebiańskich przyszedł stron.
Świat zbawić chce w tej chwili złej
[: I rządzić będzie w łasce Swej. :]

3. Nasz Pan! Nasz Król!
O chwała, Jezu, Ci!
Żeś zgoił ból,
I niesiesz lepsze dni.
Ty dla nas jesteś życia treść,
[: Więc chwała Tobie, chwała, cześć! :]