242 – Pan kosztowną obietnicę

1. Pan kosztowną obietnicę,
Wiernym swoim sługom dał,
Że kto wierzy w Słów krynicę,
Ten Królestwo będzie miał.

Chór:
Więc dążymy w Pańskie ślady,
Wierząc w Świętą Jego krew,
A gdy przyjdzie czas nagrody,
Wzniesiem Barankowi śpiew.

2. Tą krynicą Boże słowa,
Co się mieszczą w Księdze tej,
Którą ludziom dał Jehowa,
W nieprzebranej łasce Swej.

3. W Słowie Bożym łaski zdroje,
Płyną, wiarę dając nam,
I Królestwo głoszą Twoje,
Coś je zapowiedział Sam.

4. Cześć Ci za tę Księgę Świętą,
Za zbiór proroctw, Boskich Praw,
Przez Twą miłość niepojętą,
Panie, dusze nasze zbaw.