241 – Kto poświęci życie bratu

1. Kto poświęci życie bratu,
Aby czynić tak, jak Pan,
Ten dostąpi majestatu,
Tego czeka Boski stan.
Ten, kto dąży w Pańskie ślady
I wraz z Panem cierpieć chce,
Ten uniknie wszelkiej zdrady,
Bo Pan za nim wstawi się.

2. Pan rzekł: chodźcie za mną, dzieci,
Przez ofiarę i przez znój!
A Duch Boży was oświeci
I stworzycie Kościół mój.
Dziś więc trzeba dążyć wiernie,
Tam, gdzie kazał dążyć On.
Choć na drodze naszej ciernie,
Jednak dojdziem aż przed Tron.

3. Panie świata, Tyś nas zbawił,
Tyś nas kupił przez Swą krew.
Tyś nam Słowo pozostawił,
Zostawiłeś Prawdy siew.
Myśmy Twoi dziś żołnierze,
Śmiało niesiem sztandar Twój
I ślubujem dzisiaj szczerze,
Że zwycięski stoczym bój.