24 – Już nas nie łudzi wzrok

1. Już nas nie łudzi wzrok,
Wnet ujrzy cały świat,
Jubileuszu rok,
Co potrwa tysiąc lat.
Dziejowych mija koniec burz.
[: Zaświtał Jubileusz już :]

2. Pan Jezus, Kapłan, Król,
Na ziemię, zstąpił tą;
Krwią zwalczył śmierć i ból,
Zaczyna władzę swą.
A jako pierwszy Jego krok,
[: Jubileuszu mamy rok :]

3. Baranku, światem rządź.
W Jubileuszu czas,
Na swej stolicy siądź.
Powołaj przed Tron nas,
Boś wynagrodzić przyrzekł Sam,
[: Gdy przyjdzie Jubileusz nam :]

4. Jak najwonniejszy kwiat,
Z niebiańskich niw i pól,
Zstępuje na ten świat
Pan Panów, Królów Król.
Jubileuszu mamy dni;
[: Ach! dzięki, chwała, Królu Ci :]