238 – Niech na Boskiej Prawdy Słowa

1. Niech na Boskiej Prawdy Słowa,
Wciąż otwarty będzie słuch.
Niech nas w Twej jasności chowa
[: Ten najczystszy Pański Duch. :]

2. Prawda jasność w sobie mieści,
Jasność, co rozprasza noc.
Prawda niebo nam obwieści,
[: Gdy tak zechce Boska moc. :]

3. Zawsze z Tobą, w Prawdzie zawsze,
Lud Twój wierny będzie stać;
A gdy przyjdą dni łaskawsze,
[: Żywot wieczny racz nam dać. :]

4. O, najświętszy dusz Pasterzu,
Zbawicielu dobry nasz!
Racz utwierdzić nas w przymierzu,
[: Ty dla wszystkich pomoc masz. :]

5. Chwała Zbawcy, Panu chwała,
Za zbawienia wzniosły czyn.
Będzie ziemia przekonana,
[: Że ją wzbudził Boży Syn. :]