236 – Jezu, Królu Boskich chwał

1. Jezu, Królu Boskich chwał,
Grono świętych chwali Cię;
Tyś nam obietnicę dał,
Która dziś wypełnia się.

2. Dzisiaj Tysiąclecia brzask
Już nad światem cudnie lśni;
Zapowiada zdroje łask
I szczęśliwe rajskie dni.

3. W niebie Twój gwiaździsty tron,
Ziemia jest podnóżkiem Twym;
Przyszłeś jednak z górnych stron,
Aby rządzić światem tym.

4. Jezu, przez Swój trudny krzyż,
Racz oddalić ciemność złą.
Tysiąclecia szczęście zbliż,
Wprowadź w niebo trzódkę Twą.

5. Dziś Maluczkie Stadko Twe
Już ostatni cierpi ból,
Lecz do końca wytrwać chce,
Bo wnet nas uwolni Król.