235 – Chwalmy, bracia, Króla nieba

1. Chwalmy, bracia, Króla nieba,
Niechaj leci głos przed Tron.
Hymn dziękczynny wznieść Mu trzeba,
Bo nas wszystkich zbawił On.
Alleluja! Alleluja!
Niechaj zabrzmi ze wszech stron.

2. Chwalmy Go za wszystkie łaski,
Jakie Pan na ziemię zlał.
Za niebiańskiej Prawdy blaski,
Jakie Swym wybrańcom dał.
Alleluja! Alleluja!
Głośmy dzisiaj Króla chwał.

3. Już obecny między nami,
Nasz Zbawiciel i nasz Pan.
Chwalmy Pana z aniołami,
Pan nam da niebiański stan.
Alleluja! Alleluja!
Zstąpił Król na ziemski łan.

4. Chwała Panu, Zbawcy chwała,
Za zbawienia wielki czyn!
Będzie ludzkość przekonana,
Że już przyszedł Boży Syn.
Alleluja! Alleluja!
Bo nas zbawi Boży Syn.