234 – Chwalże, duszo, Króla nieba!

1. Chwalże, duszo, Króla nieba!
Hymn dziękczynny śpiewaj dlań!
Jemu wszystko oddać trzeba,
Życie nieść w ofiarną dań.
Alleluja! Alleluja!
Życie nieść w ofiarną dań.

2. Ale Król w dobroci swojej,
Hojnie wynagrodzi hołd,
I żołnierza w Bożej zbroi,
Na niebiański przyjmie żołd.
Alleluja! Alleluja!
Na niebiański przyjmie żołd.

3. A kto prawdy jego słucha,
W wierze tarczę widzi swą.
Pan mu daje ów miecz ducha,
Co obroni w chwilę, złą.
Alleluja! Alleluja!
Co obroni w chwilę złą.

4. Królu niebios! Królu ziemi!
Przyszłeś od niebiańskich stron,
Aby z aniołami swymi,
Wziąć nas na Twój święty tron.
Alleluja! Alleluja!
Wziąć nas na Twój święty tron.