233 – W bojaźni Bożej zawsze żyj

1. W bojaźni Bożej zawsze żyj,
Lecz się nie lękaj wroga zdrad.
[: Pod Pańskie skrzydło ty się skryj,
I wiernie dąż w Chrystusa ślad. :]

2. Bo kogo w służbę przyjmie Pan,
Ten już bezpieczny w służbie tej.
[: Nie straszny mu jest zdradny plan,
Pan go obroni w chwili złej. :]

3. Więc choć się zbliżą czasy burz,
Choć cię toczy zdradna noc,
[: W opiece Pańskiej ufność złóż,
I wierz w potężną Boską moc. :]

4. Czym wobec Pana ziemski wróg?
Bezpieczny w Panu jest twój los.
[: Gdy wierzysz w Boga, z tobą Bóg,
Nie spadnie z głowy ani włos. :]

5. Spokojnie w wierze swojej stój,
Wnet przyjdą dla nas lepsze dni,
[: Przeminą trudy, minie znój,
Nagrodę Pan wyznaczy Ci. :]