230 – Serc naszych wierne bicie

1. Serc naszych wierne bicie,
Warg naszych rzewny śpiew,
Świt Słońca na błękicie,
Zwiastuje ptasząt zew.
Czuwajcie na przybycie,
W białości waszych szat,
Na Pana, co swe życie
Poświęcił za ten świat.

Chór:
Bo oto Oblubieniec,
Na ucztę wezwał nas;
Więc czyśćmy lampy nasze!
Czuwajcie! Bo już czas.

2. I wkrótce stadko Pana,
Dokona ziemskich dróg,
Gdy praca dokonana,
Nagrodę ześle Bóg.
A chwała i wesele,
W Chrystusie czeka nas.
Więc pokąd jeszcze w ciele,
Czuwajmy, bo już czas!

3. A choć się ucisk wzmaga,
Sroży się Pański gniew,
Niech wzmacnia nas odwaga,
Z ufnością wznieśmy śpiew.
Niech chwała imieniowi
Pańskiemu zawsze brzmi,
A Zbawcy i Królowi
Niech wdzięczność w sercach tkwi.