223 – Kto wierzy w Krzyż, niech stanie tu

1. Kto wierzy w Krzyż, niech stanie tu,
Niech stwierdzi wiarę swą,
A Pan udzieli łaski mu,
Bo wszystkich kupił Krwią,
Kto szczerze wierzy w Pańską Krew,
Powinien Prawdę znać,
I nieść powinien Prawdy siew,
W ofierze wiernie trwać.

2. Dziś trzeba światu prawdę nieść,
Królestwa głosić czas,
I wznosić Chrystusowi cześć,
Pracować z Panem wraz.
Bo chcąc naprawić cały świat,
Na ziemię zstąpił Pan,
By przez ciąg błogich tysiąc lat,
Dokonać Boski Plan.

3. Radujmy dzisiaj, bracia, się,
Bo przyszła chwila już.
Radością niechaj serce tchnie,
Już widać blaski zórz.
Zaczyna się już Pański rząd,
Jak przepowiedział Sam.
Wnet ziemski opuścimy ląd,
Do nieba wejdziem bram.