221 – Wiem, że bez Twojej łaski

1. Wiem, że bez Twojej łaski,
Wysiłku próżny trud,
Że ziemskie wynalazki,
Nie zbawią ludzki ród.

Chór:
Bo w Tobie Zbawcę widzę,
I Tobie służyć chcę.
Złym światem dziś się brzydzę,
Miłością do Cię tchnę.

2. I wiem, że Krew Twa Święta,
Coś ją za ludzkość dał,
Zerwała śmierci pęta,
By żywot wiecznie trwał.

3. I wiem, że przez Ofiarę,
Za wszystkich daną raz,
Zrównałeś Bożą karę,
Zbawiłeś wszystkich nas.

4. I wiem, że w Twej zasłudze,
Tyś wady nasze skrył,
By Bóg przepuścił słudze,
By w chwale wiecznie żył.