220 – O Panie racz przyjąć modlitwę mych warg

1. O Panie racz przyjąć modlitwę mych warg
I ześlij na sługę miłości Twej zdrój.
Nie skarżę się wcale, bo na cóż mi skarg,
Gdy czuwasz nade mną, o Panie Ty mój!

Chór:
Ducha Swego zlej!
Przyjąć w niebo chciej!
I w opiece nas miej!

2. O Panie! przez Twą Krew i trudny Twój Krzyż,
Racz dodać mi siły, bym wytrwał wśród prób.
Do Ojca mnie Swego przez Krew Swoją zbliż
I miej wzgląd na sługę, gdy zbliży się grób.

3. Ja wierzę, o Panie, że łaski mi dasz,
I chwili pozwolisz doczekać mi tej,
Gdy ujrzę nareszcie niebiańską Twą twarz,
I doznam pokoju w radości, ach, mej!