22 – Świętą Księgę, Prawdy zdrój

1. Świętą Księgę, Prawdy zdrój,
Skarb największy zesłał Pan.
Ona koi ziemski znój,
Uświadamia ludzki stan.

2. Z Księgi bije światła blask,
Co rozprasza nocy mrok.
Obiecuje pełnię łask Tym,
co wejdą w Boży rok.

3. Księga proroctw, Boskich praw,
Swą historię ma w niej świat.
Za tę Księgę Pana sław,
Aż do końca ziemskich lat.

4. Księgę Świętą Boska dłoń,
Dała w hojnej łasce Swej.
Niezgłębioną prawdy toń,
Znajdujemy w Księdze tej.

5. Chwalmy Pana za ten dar,
Co nam wskazał Boski plan.
Z Biblii wiary czerpiem żar;
W Biblii się objawił Pan!