218 – Przed Panem kornie głowę schyl

1. Przed Panem kornie głowę schyl,
Gdy modlić się do Pana chcesz,
I wytrwaj wśród najgorszych chwil,
Lecz zawsze w krew najświętszą wierz.

2. Bo krwią tą Zbawca kupił cię,
Należysz więc do Pana już,
A kiedy zgon przybliży się,
Nadzieję całą w Panu złóż.

3. Za śladem Pańskim wiernie dąż,
Cierpliwie znosząc trud i znój,
A tylko miej na myśli wciąż,
By stoczyć tu zwycięski bój.

4. Zapewnij powołanie swe,
I staraj się wybranym być,
Lecz kto wraz z Panem rządzić chce,
Ten zawsze musi Prawdą żyć.

5. W świat musisz światło Prawdy nieść,
Za brać i Prawdę życie dać,
Lecz za to zyskasz Boską cześć,
I w chwale wiecznie będziesz trwać.